Guanyem-hi | Donacions voluntàries per a guanyar tots

Televisió

Bayt Al-Thaqafa és una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu facilitar la integració social, cultural, cívica i política dels immigrants i les immigrants arabomusulmans en la nostra societat. Els pisos d’acollida a joves que estaven en situació d’exclusió necessita una televisió pel treball d’aprenentatge dels idiomes d’acollida. A més, la televisió generarà un ambient familiar i relaxat.